HAVA-İŞ Ailesine Katılmayı Düşünen İşçi Kardeşlerimize Duyuru

September 15, 2014

İşverenin, çalışan personeline, baskı kurması ve özgür iradeleri yok sayması, çalışma koşullarını sürekli ağırlaştırması ve bütün bunlara karşı çıkan personeli de işten çıkarma tehdidinde bulunması Kanunlara ve Anayasaya aykırıdır. İşverenin, çalışan personel üzerinde, sürekli bir şekilde psikolojik baskı kurarak ve özgür iradelerini yok sayarak, rızası hilafına, e-devlet şifrelerini alarak toplu bir şekilde yönetimin istediği sendikaya üyelik işlemleri yapması, işverenin, çalışan personelin, çalışma sırasındaki fikirlerinin hiçe sayılması, manevi ve kültürel değerlerini yok sayması, İşverenin, çalışan personelin, çalışma hayatını çekilmez hale getirmesi, olumsuz tutum ve davranışlarıyla çalışanların heyecanını ve motivasyonunu yok etmesi, İşverenin, bütün mobbing uygulamasına, hukuka ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı işlem ve davranışlarına karşı çıkanlara ise, işten çıkarma tehdidinde bulunulması; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun "Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi" başlıklı 118.maddesine göre suç teşkil etmektedir. Madde 18 - (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlama amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Ayrıca, Anayasanın 51.Maddesindeki "örgütlenme hakkının" ihlalidir. Madde 51 - Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

Benzer Haberler

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü Kutlamalarımızdan kareler

DEVAMI

Ragaip Kandiliniz Mübarek Olsun.

DEVAMI

Mart Ayı Abant İSG Eğitimimiz Tamamlandı!

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar