İSG Uçuş Kurulu Ağustos Ayı Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar

05.09.2022 00:00

Değerli Üyelerimiz,

Sendika temsilcilerimizin kurul üyesi olarak yer aldığı, Türk Hava Yolları A.O. ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları; az tehlikeli sınıfta olan yer çalışanları için üç ayda bir, tehlikeli sınıfta bulunan uçucu ekipler (Kokpit/Kabin) için iki ayda bir gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz İSG Uçuş Kurulu toplantıları kapsamında; Ağustos ayında sizlerden gelen talepler, tarafımızdan kurula iletilmiş ve tespit edilen aksaklıklar görüşülmüştür.

KABİN EKİPLERİNİN YAŞADIĞI İŞ KAZALARI İÇİN YENİ KOMİSYON KURULACAK
 • Ağustos ayı içerisinde yapılan toplantıda uçuş personelinin 2022 yılının ilk 6 ayında yaşadığı kazalar hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Ayrıca kazaların yaşanmaması adına kısa ve orta vadede başlanılan / planlanan İSG faaliyetleri paylaşılmıştır.
 • 2019 ile 2022 yılları kıyaslandığında özellikle “Kişisel Kaynaklı” kazaların ciddi oranda arttığı tespit edilirken, ilgili kazaların değerlendirilmesi adına ayrıca bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Kazaların artmasına paralel olarak Kabin Amiri uçuş öncesi brifinglerine İSG maddesinin tekrar eklenmesi hususunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 • Kabin ekiplerinin yaşadığı iş kazalarının önüne geçilmesi için uçuş operasyon sürecine dahil tüm birimlerin katılımıyla bir komisyon kurulmasına ve ikram konsepti, kabin ekibi sayıları, üniforma ayakkabıları seçimi gibi majör kararlarda bu komisyon kararlarının da dikkate alınmasına karar verilmiştir. Kurulan komisyonda kabin ekiplerinin yaşadığı iş kazalarının kök neden analizi çalışmaları yapılacak ve iş kazalarının önüne geçilmesi hedeflenecektir.
   
EKİP TERMİNALİNDE BABET KULLANIMI SERBEST OLACAK

Sendikamız çatısı altında, sektörümüzün her noktasında yer alan kadın üyelerimizin çalışma hayatında yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak ve mesleki dayanışmayla birliktelik oluşturmak amacıyla Genel Merkez Kadın Komisyonu kuruldu.
 • Kadın Komisyonu’muzun oluşturmuş olduğu iletişim kanalları aracılığıyla sizlerden gelen talep doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli olduğunu değerlendirdiğimiz “Babet Kullanımı” konusu da gerçekleştirilen İSG Kurulu Toplantısı’nda görüşülmüştür.
 • Tarafımızdan iletilen bu talep kabul görmüş, toplantı tutanağına karar olarak yansımıştır. Bu karar sonucunda kabin ekiplerinin; ekip terminali içerisinde, uçağa geçiş ve terminale dönüşlerinde babet kullanımının “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı Rev.04” dokümanının yayınlanmasıyla birlikte serbest olacaktır.
SAWDA İŞYERİ HEKİM SAYISI ARTIRILACAK
 • Daha önce bir çok İSG Uçuş Kurulu toplantılarında gündeme gelmiş olan SAW işyeri hekim sayısının yeterli olmaması konusu tekrardan görüşülmüştür. SAW Basede tek vardiya olarak hekim görevlendirilmesin yeterli olmaması sebebiyle iki vardiyalı sisteme geçilmesi ve hekim sayısının artırılması yönünde görüşmelerde bulunulmuştur. Eksikliğin giderilmesi için beş hekimle görüşme yapıldığı ve THY A.O. Üst Yönetimin kararının beklenildiği tarafımıza iletilmiştir.
 • SAW’da yer işletme personelinin temizlik poşetini yolcudan kısa bir süre önce (5 dk önce) bıraktığı ve tüm işlerin eldiven kullanılmadan gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu durumun önüne geçilebilmesi adına inflight depo ile iletişime geçilecektir.
 • SAW Base Otoparkı’nda ve ekip odasında problemlerin devam ettiği ve halen bir gelişme olmadığı bilgisi paylaşıldı.
 • SAW Ekip Odası içine kadar herhangi bir kart okuma izni olmadan giriş yapılabilmektedir. Güvenlik açığına neden olduğundan dolayı konu ile ilgili çalışma yapılması beklenmektedir.
 • SAW Meydan'da yer alan körük merdivenlerinin çok dar olması sebebiyle uçucu personelin iniş ve çıkışlarda zorlandığından bahsedilmiştir.
 • İç kapı ve merdivenlerin personel ID kartlarının okumaması sonucu kullanılamadığı da bildirilmiştir. İlgili birimlerle görüşüldüğü ve kendilerine aktarılan bir sorun olmadığı bilgisi alındığı belirtildi. Kurul kararı ve gelen yeni bildirimler üzerine, SAW Operasyon Müdürlüğü ile kapsamlı bir görüşme yapılacağı bilgisi alınmıştır.
AIRBUS A321 NEO GALLEYLERDE SICAKLIK ÖLÇÜMÜ YAPILACAK
 • A321 Neo uçaklarında galleylerin çok soğuk olduğu yönünde gelen bildirimler görüşülmüş, İSG Uçuş Şefliği tarafından konu ile ilgili olarak bu uçaklarda sıcaklık ölçüm cihazlarıyla ölçüm yapılması talep edilmiştir.
 • Ortam sıcaklık ölçümü yapılabilmesi adına ölçüm cihazı, İSG Uçuş Şefliği tarafından Kabin Hizmetler Yöneticileri’ne teslim edilerek ölçüm için gerekli koordinasyon sağlanacağı bilgisi verilmiştir.
AYT MEYDANINDAKİ PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN EKİP GÖREVLENDİRİLDİ
 • AYT meydanından gelen bildirimler üzerine, uzayan mesailer ve anlık gelişen operasyonel sorunların giderilmesi için bir ekip oluşturulduğu, Haziran ayı itibariyle planlamalarının yapıldığının bilgisi verildi. KHB, UİB, İSG Müdürlüğü, Ekip Planlama Başkanlığı ve Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı görevlilerinden oluşan bir ekibin, ARMAS OTELde 7/24 bulunduğu ve görev başında olduğu bilgisi alındı.
 • AYT meydanı planlama sorunları özellikle pas dönecek uçuş ekiplerinin yolcuya öncelik tanınarak indirilmesi ve/veya bir sonraki uçuşa aktarılması sorunları görüşüldü. Konu ile ilgili UİB ve KHB Ekip Planlama Başkanlığı ile toplantı ve görüşmeler yapıldığı belirtildi.
 • AYT meydanında otel transferi sürecinde yaşanan ekip aracı kazası ve incelemesi sorgulandı. Konu ile ilgili THY A.O. yöneticilerinin bizzat firma yetkilileri ile görüşerek ekip aracı mesai planlamaları ile ilgili ikazın yapıldığı belirtildi.
SHT-FTL VE EKİP PLANLAMA İLE İLGİLİ KONULAR
 • Daha önce İSG Uçuş Kurulu toplantılarında gündem olarak görüşülen ve halen hayata geçirilememiş SHT-FTL’de belirtilen WOCL’nin insan fizyolojisi üzerine olan etkilerinin neler olduğu konusunda Uçuş Hekimliği’nin bir çalışma yapıp, çalışmayı bir sonraki İSG Uçuş Kurulu’nda sunması talebi hatırlatılmıştır.
 • Vaka bildirimi üzerine; sıtma, zika gibi işe bağlı hastalık durumlarında, kişinin aynı destinasyona planlanmasında bir süre kısıtı konulması talep edildi. Değerlendirme sonrası, ilgili kişilerin bizzat talepleri doğrultusunda kısıtın gerçekleştirilebileceği hususunda mutabık kalındı.
 • Bir önceki toplantı kararı doğrultusunda ekiplerin farkındalıklarını artırmak ve dinlenmenin FTL Tablosu ile muhakkak uyumlu olması hususlarını içeren Uçak İçi Dinlenme Rehberi sunumunun revize edildiği, SGHM ile yapılan görüşme sonrası halihazırda Roster üzerinde Ekip Planlama tarafından yazılan ve ekiplerin uyguladığı uçak içi dinlenme süresinin (UID) maksimum olarak belirtildiğinin, minimum ve maksimum değerleri de içeren tekrar bir rehber hazırlanacağı ve sunum hazırlandığında tarafımızla paylaşılarak yayımlanacağı bilgisi verildi.
 • Kabin ekibi eksikliği yüzünden özellikle dar gövde uçuşlar ile icra edilen seferlerin minimum ekip ile icra edilmesi durumunda, yapılan standart servisin yolcu memnuniyetini karşılayamamasına ve kabin ekiplerine aşırı yorgunluk oluşturmasına bağlı olarak alınabilecek tedbirler görüşüldü. Yetiştirilemeyen hatlarda ikram konseptinde sadeleştirmeye gidildiği ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ağustos ayı planlamalarında özellikle 4 kişi olarak planlanan 321 uçaklarının 5 kişi olarak planlandığı bilgisi tarafımıza iletildi.
RAMAK KALA GÜVENLİĞİ İÇİN BİLDİRİMLER YAPILDI
 • Kokpit içi temizlik ve toz bildirimi hususu üzerine ramak kala bildirimlerinin arttığı belirtilmiş olup konu Teknik Başkanlık ile paylaşılacaktır.
 • Crew Restlerde kullanılan sarı-siyah bantlar, yıpranmadan dolayı yerlerinden çıkabiliyor olması konusu Teknik Başkanlığa iletilecektir.
 • Apron servis araçlarına emniyet kemeri yerleşiminin başlatıldığı, en yakın zamanda tüm araçlarda mevcut olacağının bilgisi verildi.
UÇUCU EKİPLER İÇİN KORUYUCU EKİPMAN BİLDİRİMLERİ YAPILDI
 • Kokpit için çalışma sırasında Activenoicecancelling kulak içi kulaklık için anlaşma yapılarak indirim sağlanması hususunda THY A.O. Çalışan Deneyimi birimi ile irtibata geçilmesi görüşülmüştür.
 • Uçuş ekiplerinin harici kontrol sırasında maruz kaldığı gürültüyü engellemek adına kulaklık ve hidrolik yağ sıçramalarını engellemek için şeffaf gözlük kullanımını, işyeri hekimlerinin değerlendirmesine karar verilmiştir.
 • Temizlik için bırakılan eldivenlerin çok ince olduğu bilgisi verilmiştir. Temizlik malzemelerinde yer alan ince eldivenlerin yakında değiştirileceği bilgisi verilmiştir.
 • Fırın eldivenlerinin kullanımındaki hijyen problemi gündeme gelmiş, her ekip üyesi için gidiş-dönüş olmak üzere ayrı ayrı uzun kollu olarak yüklenmesi hususunda görüşülmüştür.
İSG EL KİTABI VE YER ULAŞIM PROSEDÜRÜ HAZIRLANIYOR
 • Uçuş Ekibi İSG El Kitabı’nın hazırlanması için çalışan ve mesai yetersizliği olduğu, iş planlamaları doğrultusunda en kısa sürede hazırlanacağı bilgisi alındı.
 • Ekip araçları ile ilgili sorunların çözümüne yönelik sorgulama sonucunda Yer Ulaşım Prosedürü’nün hazırlık sürecinin sonunda olunduğu bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca Ağustos ayında gerçekleştirilen toplantıda “Maymun Çiçeği Virüsü" hastalığının seyri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

İSG Uçuş Kurulu toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İSG Uçuş Kurulu toplantılarında değerlendirilmek üzere taleplerinizi üye portalımızdan tarafımıza paylaşmanızı rica ederiz. (www.havais.org.tr/giris)


Emniyetli uçuşlar dileriz.

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)

Benzer Haberler

Haber Thumbnail

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

DEVAMI
Haber Thumbnail

Pazar Mesaisi Davası Hakkında Bilgilendirme

DEVAMI
Haber Thumbnail

Dünya Sivil Havacılık Sektöründe Yaşanan Kriz, Tespitler, Nedenler, Sonuçlar

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar