Pazar Mesailerine Dair

December 13, 2021

Değerli üyelerimiz;

1 Ocak 2020 itibariyle işverence hukuksuz ve toplu iş sözleşmesine aykırı olarak elimizden alınan Pazar mesaileri ile ilgili hukuk mücadelemiz hakkında bilgilendirme yapmak istiyoruz. 

İstanbul 16. İş Mahkemesinde 2020/22 Esas sayısı ile görülmekte olan davamıza ilişkin yerel mahkemece; İşverence gerçekleştirilen Pazar mesaisi uygulamasının sendika tarafından dava konusu edilemeyeceğinden bahisle davamızın reddine karar vermiş ve söz konusu karara karşı tarafımızca istinaf kanun yoluna başvuruda bulunulmuştur.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 41. Hukuk Dairesi tarafından incelenen itirazımız kabul edilmiştir. İtirazımın kabul edilmesi ile birlikte Bölge Adliye Mahkemesi kararında özetle; sendikamız tarafından ileri sürülen deliller çerçevesinde ortada bir yorum uyuşmazlığının mevcut olduğunu ve ileri sürülen deliller değerlendirilerek karar verilmesini belirterek dosyayı ilk derece mahkemesine göndermiştir.

Sendikamız tarafından yıllardır süre gelen Pazar mesaisi uygulaması ve toplu iş sözleşmemizin ilgili hükmünün işverence tek taraflı ve hukuka aykırı olarak yanlış yorumlanması neticesinde elde etmiş olduğumuz kazanımların geri alınması adına lehimize sonuçlanan kararın artık yerel mahkemece de gözetilerek müspet neticeler alacağımız kanaati taşımaktayız.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı sonrası yapılacak olan ilk duruşma İstanbul 16. İş Mahkemesi’nde 27 Ocak 2022 saat 09:30’da görülecektir. Sendikamızca verilen bu hukuk mücadelesinde desteklerinizi bekler, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)

Benzer Haberler

Germanwings Airbus A320 Uçağı Düştü

DEVAMI

Sendikamız Kadın Komisyonu Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sn. Ergün Atalay’ı Ziyaret Etti

DEVAMI

İzmir Ziyareti

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar