Vardiya Değişikliği Hakkında Hava-İş Görüşü

Vardiya Değişikliği Hakkında Hava-İş Görüşü

Değerli Üyelerimiz;

9 Eylül 2014 tarihinde Teknik A.Ş. tarafından yapılan duyuru sonrası Hava-İş Sendikası Yönetim Kurulu adına görevlendirdiğimiz yöneticilerimiz ile Teknik A.Ş. yetkilileri bir araya gelip görüşmüşlerdir. Bu görüşme esnasında alınan bilgiler ve 10 Eylül 2014 tarihinde Teknik A.Ş. yöneticilerinin üyelerimize yaptıkları açıklamalar sonrası, üyelerimizden de geri dönüşler aldık. 11.09.2014 tarihinde ise saat 15:00’da Teknik A.Ş. temsilcilerimizle Sendikamızda toplantı gerçekleştirdik.

Toplantı sonrası alınan ve Teknik A.Ş. yönetimine de iletmiş olduğumuz ortak karar ve çekinceleri aşağıda siz değerli üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

1 – Teknik A.Ş. 4. Dönem TİS Madde 47’ye göre çalışma saatleriyle ilgili değişiklikler aybaşlarında ilan edilir hükmü gereğince 09.09.2014 tarihinde yapmış olduğunuz duyuru TİS’e aykırı olup tarafların bunu müzakere etme yetkisi bulunmamaktadır.
2 – Teknik A.Ş.’de çalışan tüm personele farklı çalışma düzenlerinin uygulanması iş barışını zedeleyecek ve eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturacaktır.
3 – Gece vardiyası kaldırıldığında gece oluşması muhtemel yapılması gereken işleri kimin ve hangi çalışma koşullarına tabi olarak yapacağına dair kesin bir açıklama gerekmektedir.
4 – Örnek olarak ele alınacak olursa 07:00-15:00 vardiyası için 06:30’da kart basılması uygulamasının ve hazırlık zamanı olarak nitelendirilen aradaki yarım saatlik farkın mesai saati kabul edilip edilmeyeceğinin daha önce benzer konu ile ilgili Hava-İş yönetimi tarafından açılan davanın Hava-İş lehine sonuçlanması karşısında uygulama mevzuata aykırıdır.
5 -Teknik A.Ş. personelinin Habom’ da çalıştırılması ile ilgili; İşveren işçisini başka bir işverenin işinde çalıştıramaz. Böyle kabul etmesek bile İş Kanununun 66. Maddesi ” b”  bendine göre işyeri dışında başka bir yerde çalıştırmalarda yolda geçen sürelerin günlük çalışma sürelerinden sayılması gerekmektedir. Ayrıca 4.Dönem TİS 54. Maddesi kapsamına girebilecek bir uygulama söz konusudur. İşçilerin bu konudaki mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.
6 – Yaptığımız görüşmeler neticesinde ayda 1 yapılan Cumartesi nöbetinin 2 ye çıkarılmasının işçilerin moral ve motivasyonunu bozacağı görülmüştür. Çalışma şartlarını da ağırlaştıracağını düşündüğümüz yapılması planlanan bu düzenlemenin belirttiğimiz hususlar dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Vardiya değişikliği ile ilgili görüşlerimiz yukarıdaki maddelerde olduğu gibidir.

Bilginize, saygılarımızla…

 

HAVA-İŞ YÖNETİM KURULU

Benzer Yazılar