Teknik A.Ş.’de Yaptığımız Görüşme Bilgilendirmesi

Teknik A.Ş.’de Yaptığımız Görüşme Bilgilendirmesi

Değerli Üyelerimiz;

3 Mart Salı günü TEKNİK A.Ş. yöneticileri ile geride bıraktığımız 1 yıl boyunca takip etmekte olduğumuz, üyelerimizin gerek çalışma hayatı gerekse Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı sorunları üzerine kapsamlı bir görüşme yapılmış olup toplantı bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.

1.            Teknik A.Ş. ile imza edilen ek protokol sonrası sehven yapılan hata sonucu kıdem intibakları verilemeyen 86 kişinin en kısa sürede Teknik A.Ş. icra kuruluna verilmesi benimsenmiştir.

2.            Teknik A.Ş.’de yapılan ek protokol ile yeni alınan teknisyenlerin geçmiş tecrübelerinin sayılmaması nedeni ile oluşan intibak kayıplarının düzeltilmesi, Habom’dan kısmi yetkili teknisyen olarak geçen personelin uğradığı hak kayıplarının düzeltilmesi, lisanslı ve lisansına tıp lisansı işleten personelin uğradığı hak kayıplarının düzeltilmesi konularında fikir birliğine varılarak işveren ve sendika tarafından komisyon kurularak çalışma başlatılması benimsenmiştir.

3.            Teknik A.Ş.’de ikili vardiyaya geçilerek 2’ye çıkarılan cumartesi nöbetlerinin birinin kaldırılması eski çalışma düzenine geçilmesi yerinde teklifimiz, işveren tarafından tekrar değerlendirilmesi yönünde benimsenmiştir.

4.            Teknik A.Ş.’de 15 dakikaya indirilen ara çay saatlerinin tekrar 30 dakikaya alınması teklifimiz iş veren tarafından tekrar değerlendirilecektir.

5.            THY A.O.’da uygulanan CED bilet uygulamasının Teknik A.Ş.’de de uygulanması teklifimiz iştirakler başkanlığı aracılığıyla THY A.O. ve Teknik A.Ş. taraflarının bir araya getirilerek çalışma ve değerlendirmede bulunulması yönünde benimsenmiştir.

6.            Teknik A.Ş.’de Melbusat seçimlerinde sendikamızın Toplu İş Sözleşmesi gereği aktif rol alma istemi haklı görülmüş olup, şef ve baş teknisyen kıyafetlerinin tekrar eski hallerine getirilmesi benimsenmiştir.

7.            Teknik A.Ş.’de hat bakım dinlenme odalarının yetersiz ve uygunsuz olması sendikamız tarafından anlatılmış olup işverence odanın yerinin değiştirileceği söylenmiştir.

8.            Teknik A.Ş. SAW’da teknik temsilci odası açılması kabul edilmiştir.

9.            Teknik A.Ş.’de sorunlu olan soyunma dolaplarının İSG’ye uygun olarak kullandırılması kabul edilmiştir. Bununla birlikte Teknik A.Ş.’de tüm vardiyalı çalışan personelin eşit zaman diliminde çalışması yerinde teklifimiz Toplu İş Sözleşmesi sürecine bırakılmıştır.

10.          Dış istasyonlarda çalışan teknisyenlerin katıldığı yabancı dil kurslarına katılmalarının eksiksiz olması yönündeki teklifimize, burada çalışan arkadaşların kurs programına göre zamanında bilgilendirme yapmaları koşulu ile işveren tarafından yardım göreceği yönünde fikir beyan edilmiştir.

HAVA-İŞ SENDİKASI YÖNETİM KURULU

Benzer Yazılar