Önyargılı soyut savunma yazılarına karşıyız

Önyargılı soyut savunma yazılarına karşıyız

THY A.O. yönetiminin, greve katılan bir kısım üyelerimizden “ çalışmalarından verim alınamamakta ve hizmetinden istifade edilememektedir ” ifadeleriyle konu hakkında bir kısım üyelerimizden savunma istemeleri üzerine, “ 22.05.20014 tarihli yazımızla; THY A.O. yönetimini şiddetle kınadığımızı, yapılan bu hukuksuz işlemlerin bir an önce sona erdirilmesi konusunda yasal ve sendikal hakları kullanacağımızı belirtmiştik.”

THY A.O. yönetimi, yapmış olduğumuz bu uyarıyı dikkate almış ve “ sözkonusu savunmaların özellikle greve katılan personelden seçilmediklerini ve greve katılan personele özel bir muamele göstermediklerini, savunmaların grev ile bir ilgisinin olmadığını beyan etmişlerdir. Ancak hangi sebeple de savunma istediklerini açıklamamışlardır.”

THY A.O. yönetiminin; üyelerimizden “çalışmalarından verim alınamamakta ve hizmetinden istifade edilememektedir ” ifadeleriyle üyelerimizden savunma istemeleri, hukuka aykırı olup bu duruma bir an önce son verilmesini talep ediyoruz.

Üyelerimizin, veriminin beklenen düzeyde olmadığı tespit ve iddiası; açık, ayrıntılı, somut isnatların olmadığı, genelleştirilmiş önyargılı bir değerlendirme olması nedeniyle, üyelerimizin hukuki anlamda yeterli bir savunma vermeleri mümkün olmamaktadır. Bu konuda verimsizliğin hangi dönemlerde ve hangi ölçüm araçları ve yöntemleri kullanılarak belirlendiğinin bildirilmesi ve en önemlisi de somut olaylara dayandırılması gerekmektedir.

THY A.O. yönetiminin, üyelerimizi cezalandırmaya yönelik savunma talep etmemeleri gerektiği gibi, talep edilen savunmaların, somut olaylara dayalı olması ve soyut, genelleştirilmiş önyargılı değerlendirmelerle savunma istememeleri konusunda uyarıyoruz.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur. 28.05.2014

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası ( HAVA İŞ )

Benzer Yazılar