Haziran 2014 Açlık ve Yoksulluk sınırı açıklandı

Haziran 2014 Açlık ve Yoksulluk sınırı açıklandı

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması 
gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.158,09 lira, 
 
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı 
(yoksulluk sınırı) ise 3.772,27 liradır. 

Benzer Yazılar