Hakkımızda

başkan pn

Değerli Üyelerimiz;

Sivil havacılığın Anadolu’da boy göstermesiyle eş tarihe sahip Türkiye Sivil Havacılık Sendikası, yani üyelerinin benimsediği ve meydanlarda haykırdığı ismi olan Hava-İş sendikası, Türk havacılık sendikal faaliyetlerini 14 kurucu önderle 2 Nisan 1962 tarihinden itibaren organize şekilde yürütmeye başlamıştır.

Türkiye sendikal hayatının renkli ve canlı bir üyesi olan Hava-İş, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin büyümesi, havacılığın gelişmesi ile faaliyet ve yetki alanlarını da genişletmiştir. Günümüzde taşımacılık iş kolunun tamamına hitap eden Hava-İş, yoğunlukla havacılık hizmeti sunan kuruluşlarda yer ve hava personelinin haklarını korumak, iş güvenliklerini sağlamaktadır.

55 yıldır meydanlarda, müzakere alanlarında, üyelerinin bulunduğu yer hizmetleri, havacılık hizmetleri, arka plan ofis hizmetleri dâhil faaliyet alanına giren her konu ve lokasyonda yüksek gayretle hizmetini sürdüren Hava-İş, dört sene önce Reform Hareketi olarak şahsımın yönetiminde yirmi beş yıllık mevcut sendika yönetimine karşı efsane bir seçim süreciyle galip gelmemizle yeni bir yönetim anlayışına dâhil oldu. Bu anlayış, işçinin-emekçinin hakkını diklenmeden dik durarak korumak oldu; iş barışını, iş güvenliğini en yüksek seviyelere taşımak oldu.

Önceki yönetimin başarılı olduğu konularda alınan kararları korurken mali açıdan iflas etmenin eşiğine gelen Sendikamızı tekrar hak ettiği yere getirmenin muhasebesini işin uzmanı yol arkadaşlarımla planlayıp acilen gerekli aksiyonları almaya başladık. Değişimin esas olduğu iş hayatında, faaliyet alanı ise çok daha yüksek değişim göstermeye muktedir olan havacılık özelinde ulaşım sektörü farklı bakış açılarını, ivedi reaksiyonları da elzem kılmaktaydı. Bizler de bu bilinçle sendikada hizmet ettik ve etmeye de devam ediyoruz.

• İşe başladığımızda öncelikli görevimiz, çadırlarda perişan olmuş önceki sendika yönetiminin işlerinden olmasına sebep oldukları, korumasız ortada kalan 305 arkadaşımızın işe iadesini sağlamak oldu. Mutlu sona ulaştığımız bu konu, tüm Hava-İş ailesinde bayrama vesile oldu.

• Emekçinin en büyük sermayesi olan iş güvenliğini tesis etmek için Abant İSG buluşmalarını gelenekselleştirerek üç binden fazla üyemizin aileleriyle geldikleri organizasyonumuzda eğlenceli bir eğitim almalarını ve iş yoğunluklarından bir nebze de olsa uzaklaşarak dinlenmelerini sağladık.

• Binlerce üyemize hiçbir kurumun sağlayamayacağı ücretsiz yabancı dil kursları hizmeti sunarak üyelerimizin farklı lisanlardaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak yanında, üyelerimizi maddi açıdan da refaha kavuşturacak dil tazminatı almalarını sağladık.

• Kabin personelinin en büyük sorunlarından olan otel nöbetlerini kaldırdık.

• Ramazan aylarında tüm yurtta Ramazan iftarlarında bir araya geldik. Hava-İş tarihinde ilk olan bu buluşmalar, ailemizin birlikteliğini daha da ötelere taşıdı.

• Emekçinin gücünü, kooperatif sistemine aktararak el birliği ile üyelerimizin yeni havalimanı yerleşkesine yakın yerlerde mesken sahibi olmalarını sağlamak için iki adet kooperatif kurduk.

• Yüksek kazanımlarla imzaladığımız TİS’lerin sonunda THY tarihinde nadir görülen protokol ödemeleriyle her üyemize ikişer maaştan fazlasını kazandırdık.

• İş barışını zedeleyen Uçuş Değerlendirme Sistemini (UDS) kaldırdık.

• Hava İş Kanunu’nun yapı taşlarını oluşturduk.

• 95. Madde FTL Tadil Protokolü ile uçucu personel aksaklıklarını kaldırdık, değerli kazanımlar elde ettik.

• Ahlaka mugayir durumlar dışında iş akdi feshedilme noktasında olan üyelerimizin %96’sının işlerine devamını sağladık.

• Engelsiz dünya için “engelsiz üyelerimizin” haklarını TİS’lerde koruma altına aldık. Farkındalık geceleri tertipledik…

Yıllardır vakıf ve dernek hizmetlerinde edinmiş olduğum tecrübemi ve Yönetim Kurulu’nda bulunan değerli yol ve dava arkadaşlarımın başta THY olmak üzere sivil havacılık camiasında edinmiş oldukları yüksek tecrübeleri sizlerin menfaatine kullanmaya söz verdik. Dört yılda sadece bir kısmını yukarıda zikrettiğim icraatları hep birlikte bizler için, havacılık emekçileri için yaptık. Eksikleri tamam etmek, hataları ortadan kaldırmak için sizlerle birlikte aynı iş birimlerinde çalışırken sendikal görevi devralmak üzere işlerimizden feragat ederek tüm üyelerimizin mesuliyetini, hakkını koruma ve geliştirmek için yoğun baskılara rağmen sendikal görevi yürütmekteyiz. Ardımızdan menfi konuşanlar, bizleri başarısız gösterme gayretkeşliğinde olanlar oldu. Kapalı kapılar ardında kurulan işbirlikleri bizleri devirmeye çalıştı. Yılmadık, bıkmadık, görevimize her zamankinden daha sıkı sarıldık. Sonraları gördük ki bizlere yani sizlerin göreve getirdiklerine kumpas kuranlar belli odakların hizmetindeymiş…

Devletin, göz bebeğimiz millî kuruluşlarımızın içine öbeklenmiş terörist grupların son hamlesi olan darbe girişimi ile de bir daha gördük ki gözü dönmüş caniler her yeri sarmış. Faaliyet gösterdiğimiz iş yerlerinde işçinin hakkına göz diken, işçi ve iş memnuniyetini tarumar etme gayretkeşliğinde bulunan neredeyse tüm yöneticiler bu örgütlerin azılı birer kuklasıymış. Bizleri karalayanların da onların işbirlikçileri oldukları sonunda ortaya çıkmış oldu.

Millî bir seferberlikle, girişimlerini başlarına yıkan Anadolu insanı artık daha güçlü. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm Türkiye artık daha güçlü. Bizler artık çok daha güçlüyüz…

Darbenin bertaraf edilmesinde, 15 Temmuz Destanı’nın yazılmasında gördük ki havalimanları, köprüler ve tüm temel ulaşım noktaları halkımızın kahramanlıklarının yazıldığı, Türk Milletinin efsane bir direnişe, yeni destanlar yazmasına zemin ve vasıta oldu. Buradan tüm halkımıza ve sivil havacılığın tüm çalışanlarına, kahramanlıkları için bir kez daha şükranlarımı Türkiye Sivil Havacılık Sendikası ve şahsım adına arz ediyorum.

Dört senedir bizler, sizlerden aldığımız yetki ve sorumlulukla görevimizin başındayız. Emekçiyi koruyan Hava-İş, sizlerindir. Kapım tüm emekçilere açıktır. Dertlerinizi dinlemeye, sorunlarınızı çözmeye ben ve Yönetim Kurulum başta olmak üzere tüm Hava-İş çalışanları olarak hazırız. Unutmayın lütfen, birlikten kuvvet doğar. Kuvvet, adaletle buluştuğunda toplumsal memnuniyet hâsıl olur. Allah birliğimizi daim etsin.

Ağız tadıyla çalışmayı, güven içinde yaşamayı her emekçi hak eder. Birlikte, güven içinde olmak ümidiyle esen kalın.

ALİ KEMAL TATLIBAL
HAVA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI