Sendikamız ve THY A.O. Arasında Gerçekleştirilen İSG Toplantısı Hakkında (23.02.2021)

March 3, 202123.02.2021 tarihinde gerçekleşen Uçuş İşletme İSG Kurulu Toplantısının Tutanağı aşağıda yer almaktadır. Uçucu üyelerimizden gelen geri bildirimler, sendikamız tarafından kurulda görüşülmüş ve gündem maddeleri için değişiklik yapılması talep edilmiştir. Konunun takibi Sendikamız tarafınca yapılmaktadır. İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda ileteceğiniz her bildirim bizler için önemlidir. Emniyetli Uçuşlar dileriz.


SIRA NO

GÖRÜŞÜLEN KONULAR ve ALINAN KARARLAR

BİTİŞ TARİHİ

SORUMLU

1

Uçucu ekipler ve operasyonda bulunan çalışanların aşılanması, PCR testleri ve sağlık konuları ile alakalı güncel bilgiler paylaşılmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile tüm ortaklık personelinin aşılamada öncelik sırasına alınması için görüşmelerin yapıldığını ve cevap beklendiğini belirtmiştir.

 

Ayrıca Hava-İş Sendikası tarafından;

·        08.02.2021 ve 16.02.2021 tarihlerinde başta THY.A:O ve Havacılık sektöründe çalışanlara aşılama yapılmasının gecikmesi üzerine ilgili birimlere resmi yazı yazıldığı bilgisi verilmiştir.

o   Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

o   Sağlık Bakanlığı

o   Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

o   SHGM Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sağlık Müdürlüğü tarafından THY.A.O. nun da konuyu takip ettiği ve öncelikli konusu olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

·        PCR Testi için Anadolu yakasında oturanlar içinde bir düzenleme yapılması istenmiştir. Konunun Sağlık Müdürlüğü tarafından değerlendirileceği

·        Sağlık Müdürlüğü tarafından olası farklı aşılar için 15 gün sürenin yeterli olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

·        Alınmış olunan Sağlık Raporları nedeniyle savunması istenen personel için ayrıca bir toplantı yapılmıştır.

 

Sağlık Müdürlüğü

-

Hava-İş Sendikası

2

SAW Base özelinde 08:00-17:00 saatleri arasında işyeri hekimi görevlendirildiği bilgisini paylaşmıştır.

 

Sağlık Müdürlüğü –

Hava-İş Sendikası

3

COVID-19 kapsamında Ekipler görevli olarak pas uçarken, mümkünse B/C koltuklarında değilse uçakların doluluk durumuna göre yolcudan arındırılmış bölümlerde uçuş imkanının tanınması hususunda sürecin takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

 

Uçuş İşletme Başkanlığı

Hava-İş Sendikası

4

AHL de ekiplerin security kontrollerden geçerken, kirli ve dezenfektasyon yapılmamış malzemelerle karşılaştığı bildirilmiştir. Konu ile alakalı saha gözetimleri yapılarak gerekli aksiyonların alınması sağlanacaktır.

 

Sağlık Müdürlüğü –

Hava-İş Sendikası

5

COVID-19 aşısı için Mart ve Nisan aylarında menenjit aşılarına ara verileceği ve gelişmelere göre Mayıs ayında tekrar başlayacağı bilgisini paylaşmıştır.

 

Sağlık Müdürlüğü –

Hava-İş Sendikası

6

Acıbadem Sigortanın COVİD tedavisini kapsam dışı bırakmadığı ve

pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanelerden özel sağlık sigortası kapsamında ücretsiz hizmet alınabildiğini bilgisini paylaşmıştır.

 

Sağlık Müdürlüğü –

Hava-İş Sendikası

7

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan psikologlarımızın online olarak hizmet vermeye devam ettiği ve personelimizin gerek COVID-19 bağlamında gerekse de arzu ettiği diğer tüm konularda bu arkadaşlarımızdan ücretsiz destek alabileceği bilgisini paylaşmıştır.

 

Sağlık Müdürlüğü –

Hava-İş Sendikası

8

·        Uçuş ekiplerimizin tüm uçuş süresinde siperlik takabilmesinin faydalı olacağı hususunda fikir birliğine varılmıştır.

·        Kabin Hizmetleri Başkanlığımız tarafından sıcak servis düzenini çok önceden uygulamaya başlayan havayolu şirketleri konusunda bilgi verilmiştir.

·        Hava-İş Sendikası tarafından ekip sayısının arttırılması, minimum temas gerekliliği ve alınması gereken korunma tedbirleri alınması konusu iletilmiştir.

·        Diğer havayolu şirketlerinin almış olduğu ek koruyucu tedbirlerin de incelenerek uygulanması istenmiştir. Konu hakkında KHB tarafından geri bildirimlere göre gerekli tedbirlerin alınacağı bilgisi verilmiştir.

·        Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyetine Yurt Dışından gelen herkes için PCR testinin zorunlu olduğu bilgisi paylaşılmıştır

 

Kabin Hizmetleri Başkanlığı

9

Hava – İş Sendikası Temsilcileri tarafından, personelin dinlenme sürelerini etkilediği ve ekip planlama süreçleri açısından uygun olmadığı düşünülen ilgili hususlar sözlü olarak paylaşılmıştır. İlgili hususların Ekip Planlama Başkanlığı tarafından değerlendirilmesi ve Hava – İş Sendikası ile Ekip Planlama Başkanlığı arasında organize edilecek ayrı bir toplantıda tüm bu hususların değerlendirilmesine karar verilmiştir. İlgili hususlar özet olarak aşağıdaki gibidir;

·        Daha öncede toplantı talebinde bulunulan adaletli yatı seferleri için başta havuz sistemi olmak üzere düzenlemeye gidilmesi.

·        Uzun mesaili seferlerin düzeltilmesi, pass uçuşların gereklilikleri.

·        Uçuşlara ilişkin aşırı yorgunluk riskleri ile oluşabilecek kümülatif yorgunluk risklerinin Emniyet Yönetim Sistemi kapsamında takip edilmesi.

·        Operasyonlara ilişkin FDM, ASR, Aşırı Yorgunluk raporlarının analizini sağlayacak süreçlerin takip edilmesi.

·        Ülkelerin kısıtları yüzünden uygulanan uzun mesaili git gel seferlerinin arkasından ek dinlenme verilmesi.

·        SHT-FTL de belirlenmiş minimum yatı dinlenme sürelerinin yetersiz olduğu, ekiplerin uçaktan çıkış, havalimanında geçirmek zorunda olduğu süreler, otele varış için geçen süre, otel işlemleri ve otelden alınış için geçen sürelerin minimum dinlenme sürelerini olumsuz şekilde etkilediği ve bu süreler hesaplanarak yatı dinlenme sürelerinin düzenlenmesi gerektiği.

·        HAVA-İŞ Sendikası tarafından aşırı mesai yükü olan hatlar ve bunların düzeltilmesi gerekliliği paylaşılmıştır.

·        Gece icra edilen çift bacaklı seferler için ilave ekip verilmesi gerektiği, minimum kabin ekip planlanarak yapılan fakat kokpite ilave ekip verilerek yapılan seferlerin gereklilikleri karşılamadığı bilgisi verilerek düzenleme istenmiştir.

·        Pandemi sürecinde ilave ekibe ihtiyaç duyulmayacak şekilde alan nöbeti sürelerinin kısaltılması istenmiştir. Ekip Tahsisin bu konuda yapmış olduğu uygulamadan duyulan memnuniyet bildirilmiştir.

·        Özellikle Pandemi Sürecinde Uzak Doğu seferlerinde ülke kısıtlarından duyulan şikayetler bildirilerek, yatı görevlerinin ekipler için kısıtlama uygulamasının daha rahat olan ülkelere kaydırılarak yapılması konusu paylaşılmıştır.

 

 

Ekip Planlama Başkanlığı

-

 Hava-İş Sendikası

10

Uçak içerisinde kullanılan elektronik eşya statüsünde zarar görebilecek Tablet, PA sistemleri ve IFE sistemlerinin dezenfekte edilebilmesi için 17.02.2021 tarihi itibari ile dar gövde uçaklara 5 adet, geniş gövde uçaklara 10 adet dezenfektan ıslak mendil yüklemesi yapıldığı bilgisini paylaşmıştır. Sayının yetersiz olduğu ile ilgili geri bildirim gelirse sayılarının arttırılabileceği bilgisini vermiştir.

 

Kabin Hizmetleri Başkanlığı

-

 Hava-İş Sendikası

11

Rekabet ihtiyacına istinaden kabin içerisinde her geçen gün artan yolcu temaslı hizmetlerin planlanması öncesinde risk analizlerinin yapılması ve sonrasında sürece dahil edilmesi gerekliliği konusu paylaşılmış olup konunun olumlu değerlendirilebileceği hususu paylaşılmıştır.

 

Kabin Hizmetleri Başkanlığı

-

İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı

-

 Hava-İş Sendikası

12

Hijyen uzmanı olarak görevlendirilen personeller için tuvalet yüzey dezenfeksiyonu için kullanılan IC240 malzemesinin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) özet hallerinin paylaşılması hususunda fikir birliğine varılmıştır.

 

Kabin Hizmetleri Başkanlığı

-

 Hava-İş Sendikası

13

Ekip Yemekleri ile alakalı Hava- İş sendikası diyetisyeni İrem Hanım bir sunum paylaşmıştır. Sunum ayrıca mail ortamında katılımcılar ile paylaşılmış olup sunumda talep edilen hususlar Ortaklığımız ilgili birimleri tarafından değerlendirilecektir.

 

Kabin Hizmetleri Başkanlığı

-

İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı

-

Hava-İş Sendikası

14

Uçak içinde yaşanan yükleme hataları ile alakalı gerek Kabin Hizmetleri Başkanlığı gerekse de İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı tarafından detaylı çalışmaların yapılmış olduğu bilgisi paylaşılmış olup yaşanan aksaklıkların paylaşılması halinde gerekli iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisi paylaşılmıştır.

 

Kabin Hizmetleri Başkanlığı

-

İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı

-

Hava-İş Sendikası

15

Pandemi döneminde;

 

·        Ekiplerin yemek konusunda zorlandığı hatlarda, ilgili hat bilgilerinin paylaşılması akabinde mümkün mertebede gerekli iyileştirme çalışmaların başlatılacağı bilgisi paylaşılmıştır.

·        Özellikle Uzak Doğuda bulunan Singapur gibi ülkelerin ekiplere vermiş olduğu yemeklerin kendi kültürlerine göre olduğu ve ekiplerin bu yemekleri yemedikleri iletilmiştir. Bu ülkelerde harcırah verilmesi istenmiştir.

·        Ülke kısıtlamaları gereği oda dışına çıkılamayan oteller (ülkelerin zorunlu tuttukları hariç) için ekiplerden memnuniyet geri bildirimi talep edilmiştir.

 

Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı

-

Hava-İş Sendikası

 

Benzer Haberler

Uçak Emniyet Şefliği, Bagaj Yönetim Müdürlüğü, Yolcu İlişkileri Şefliği ve Kayıp Eşya Şefliği Ziyaretleri

DEVAMI

Berat Kandiliniz Mübarek Olsun

DEVAMI

KAR KRİZ KAOS

DEVAMI

Nasıl Üye Olurum?

Detaylar

Hukuk

Detaylar