Genel Merkez Delege Seçimi Türk Hava Yolları (T.H.Y. A.O. İstasyon Baş Müd.)