Genel Merkez Delege Seçimi Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (HABOM Binası)