Genişletilmiş Temsilciler Kurulu Toplantısı Kasım 2019